• Hjem
  • Om
  • Styrenytt
  • Årsmøter og regnskap

Årsmøter og regnskap

År 

Referat/Protokoll

  Regnskap

Saksdokumenter

2021 16.10.2021 Regnskap 2021 /
Budsjett 2022

 - Sak 1 - Innkalling
 - Sak 3 - Medlemsliste
 - Sak 9 - Valgkomiteen
 - Sak 11 - Regnskap brøyteordning
                 - Kommentarer til regnskap 
                 - Signatur revidert regnskap 

2020 15.12.2020  Regnskap 2020  - Innkalling 
 - Sak 8 vedlegg 1: Budsjett 2021
 - Sak 9 vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling
 - Sak 11 vedlegg 1: Orientering brøyteordning
 - Sak 12 vedlegg 1: Alternativ vegtrasé
 - Sak 12 vedlegg 2: E-post fra Holbø
 - Sak 12 vedlegg 3: E-post styret ang aletrnativ vegtrasé
 - Sak 12 vedlegg 4: Svar fra Lysholm til kommunen
2019 18.10.2019 Regnskap 2019

 - Innkalling 
 - Planbeskrivelse
 - Plankart
 - Reguleringsbestemmelser

2018 27.10.2018 Regnskap 2018  Budsjett 2019 og Valgkomiteens innstilling
2017 30.09.2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018reguleringsplan og svar på spørsmål vedr. innløsning av tomter 
2016 29.10.2016 Regnskap 2016 Innkalling og saksdokumenter
2015 24.10.2015 Regnskap 2015 Protokoll og saksdokumenter 
2014 11.11.2014 Regnskap 2014  Protokoll m/vedlegg  Saksdokumenter
 2013 11.11.2013 Regnskap 2013 Saksdokumenter
 2012 19.11.2012 Regnskap 2012
 2011 21.11.2011 Regnskap 2011
 2010 22.11.2010 Regnskap 2010
 2009 09.11.2009 Regnskap 2009
 2008 24.11.2008 Regnskap 2008
 2007 29.11.2007 Regnskap 2007
 2006 09.11.2006 Regnskap 2006

Klokka

 

 

 ©2021 - Øvlinglia hytteforening

 

Dyrespor i Tydal

eXTReMe Tracker